Aktualności

KN Robocik na targach Automaticon 2013
22-03-2013 02:17:35
21 marca 2013r. czternastoosobowa delegacja naszego koła, pod opiegką dr Lukasza Dworzaka, odbyła wycieczke na specjalistyczne targi przemysłowe odbywające sie jak co roku w Warszawie. Targi Automaticon są od 18 lat najwiekszym w Polsce profesjonalnym forum, na którym spotykają sie producenci i odbiorcy automatyki przemysłowej...

Więcej
Drzwi otwarte Wydziału Mechanicznego
07-03-2013 16:14:33
6 marca 2013r. na naszym wydziale odbyły się, jak co roku "Drzwi otwarte wydziału mechanicznego". Akcja miała na celu pokazanie przyszłym studentom, jak wygląda życie studenckie poza zajęciami. Przedstawiono to za pomocą licznych oraganizacji studenckich będących przy naszym wydziale. W tej akcji nie zabrakło także udziału naszego koła. Przedstawiliśmy przyszłym kolegom i koleżankom projekty, jakie zrealizowaliśmy oraz te, które mamy w fazie realizacji. Staraliśmy uświadomić publiczność, że rzeczy, którymi się zajmujemy, wcale nie są tak trudne, na jakie wyglądają. Przecież wszystko jest w zasięgu naszych możliwości...

Więcej
Robotic Arena 2012
17-12-2012 11:16:23
15 grudnia 2012r. mogliPmy obserwowaae prawie sto siedemdziesiąt robotów zmagających sie w siedmiu konkurencjach. W budynku C13 Politechniki Wrocł3awskiej odbył3a sie kolejna edycja miedzynarodowych zawódów Robotic Arena. Najwiekszą popularnoPcią cieszył3y sie konkurencje Linefollower oraz Minisumo, w których brał3y udział3 odpowednio 56 oraz 53 konstrukcje. WPród licznych uczestników nie mogł3o zabraknąae przedstawicieli KN Robocik. Robot Azor zbudowany przez Marcina Kasprzaka zajął3 drugie miejsce w kategorii Freestyle...

Więcej
Robotic Arena 2011
12-12-2011 10:45:17
10 grudnia 2011 roku odbył3y sie coroczne zawody Robotic Arena, zorganizowane przez naszych kolegów i kole?anki z koł3a naukowego KoNaR. Poza zawodnikami z Polski startował3y tak?e ekipy z Indii, Estonii oraz USA. Impreza cieszył3a sie bardzo du?ym zainteresowaniem ze strony publicznoPci, aula budynku D-20 był3a był3a wypeł3niona po brzegi. Finał3 zwodów, rozpoczetych okoł3o godziny 19 miał3 swój finał3 tu? przed 22, zwienczony pokazem koł3a naukowego L.E.D. z Politechniki Wrocł3awskiej...

Więcej
© 2010 Coded by Paweł Jabłoński